Misvattingen over het mediumschap

Met betrekking tot het mediumschap worden er heel wat zaken beweerd die niet noodzakelijk stroken met de waarheid…

Misvatting 1

” Overledenen kunnen niet onmiddellijk communiceren na het overlijden want ze moeten eerst nog overgaan “

Uit mijn eigen ervaring weet ik dat deze stelling niet klopt. Overledenen kunnen onmiddellijk na hun overlijden al communiceren. Het is wel zo dat de communicatie met de ene overledene makkelijker verloopt dan bij de andere net zoals het met de ene persoon makkelijker is om over je gevoelens te praten dan met de andere.

Een heel bekend voorbeeld hiervan is het volgende:

De moeder van Gordon Higginson, een wereldbekend Engels medium, ging naar een demonstratie mediumschap. Het medium dat de demonstratie deed communiceerde met de grootmoeder van Gordon. De moeder van Gordon zei dat dit niet mogelijk was aangezien zij net 15 min ervoor van haar moeder kwam die dus nog in leven was.
Het medium gaf verschillende bewijzen om aan te tonen dat het wel degelijk om haar moeder ging en gaf als boodschap dat haar zoon een belangrijke rol zou gaan spelen om mediumschap op de kaart te zetten. Toen de moeder van Gordon thuis kwam was haar moeder overleden.

Gordon Higginson - Medium London

Gordon Higginson (London, 17-11-1918 – 18-01-1993) Bekend medium dat zijn eerste grote demonstratie mediumschap deed op de leeftijd van 12 jaar

Misvatting 2

Mensen die zelf uit het leven stappen blijven in een schemerzone zitten en kunnen niet communiceren

Misvattingen over mediumschap - Jasmien Gerits legt uit

Als een medium geen contact kan maken met een overledene wil dat volgens mij nog niet per definitie zeggen dat die in een schemerzone zit, als die schemerzone al zou bestaan.

Voor de communicatie wordt er bij mediumschap gebruik gemaakt van een referentiekader van het medium. Dit wil zeggen dat alle kennis, waarden, normen en overtuigingen van het medium gebruikt worden om contact te maken met de overledene, en de boodschappen te vertalen naar de ontvanger.

De kans bestaat dus dat een medium geen contact kan maken met een overledene als hij of zij, vanuit het eigen referentiekader, ervan overtuigd is dat er geen communicatie mogelijk is bij mensen die overleden zijn door zelfdoding.

Graag een afspraak voor een consult op maat?