Vormen van Mediumschap

Het mediumschap bestaat uit verschillende vakgebieden of disciplines, elk met hun specifieke kenmerken en vaardigheden of specialisaties van het medium.

Psychic
mediumschap

Psychic komt van het Griekse ‘tis psychis’ wat ‘van de ziel’ betekent.

Bij deze vorm van mediumschap verbindt het medium zich met de ziel van de persoon die tegenover hem/haar zit, de ontvanger genaamd. Het medium ‘leest’ hierbij de energie van de ontvanger of van een voorwerp dat de ontvanger hem of haar toont of geeft.

Door het ‘lezen’ kan een medium de rode draad in het leven van de ontvanger zien. Er wordt in dit geval specifiek gekeken naar opeenvolgingen van gebeurtenissen om patronen en een rode draad te kunnen blootleggen met als doel handvaten te bieden voor de toekomst.

Tijdens een consult komt de informatie voornamelijk van het medium. Sommige mediums houden ervan om te vragen voor welke levensgebieden (werk, persoonlijke ontwikkeling,…) hun ontvanger komt, andere werken zonder enige voorafgaande informatie.

Jasmien Gerits - Psychic mediumschap

Kenmerken:

 • Het gaat specifiek over het leven van de ontvanger
 • Het medium leest de energie van de ontvanger
 • Psychic mediumschap is geen toekomstvoorspelling
  Het medium gebruikt de rode draad in het leven van de ontvanger als basis om patronen en blinde vlekken bloot te leggen, en zo hem of haar inzichten en handvaten te geven voor de toekomst.
 • In tegenstelling tot mediamiek mediumschap (zie verder) is er geen contact met gidsen of overledenen van de ontvanger

 

Andere vormen van mediumschap die onder dezelfde noemer kunnen worden geplaatst:

 • Kaartleggen: het lezen door middel van een kaartlegging
 • Psychometrie: het lezen van de energie van een voorwerp
 • Fotoreadings: het lezen van de energie van een foto
 • Bloemenseances: het lezen van de energie van een bloem die gekozen wordt door de ontvanger
 • Psychic Art: een tekenening of schilderij ontwikkeld door de invloeden van de energie van de ontvanger zoals bijvoorbeeld bij auratekenen.

Mediamiek
mediumschap

Bij deze vorm van mediumschap komt de informatie door communicatie met de zielenwereld, m.a.w. met overleden dierbaren (mediamiek consult) of gidsen (bij spiritual assessment).

Mediamiek mediumschap is een mentaal gebeuren. De mind van het medium gaat de perceptie van het medium omzetten in een beeld, gevoel, geluid,… om zo duidelijke bewijzen en boodschappen door te geven. Er zijn hiervoor geen voorwerpen, foto’s of andere fysieke herkenningspunten nodig.

Mediamiek mediumschap - communiceer met de zielenwereld - Jasmien Gerits

Zintuigen van het medium, dewelke zowel bij psychic als mediamiek mediumschap gebruikt worden:

 • Helderziend: perceptie van beelden die normaal niet waarneembaar zijn
  • Objectief: Het medium ziet het beeld buiten zichzelf
  • Subjectief: Het medium ziet het beeld in gedachten
 • Helderhorend: perceptie van geluiden die normaal niet waarneembaar zijn
  • Objectief: Het medium hoort de geluiden buiten zichzelf
  • Subjectief: Het medium hoort de geluiden in gedachten
 • Heldervoelend: perceptie van gevoelens die normaal niet waarneembaar zijn   
 • Helderwetend: perceptie van een weten dat normaal niet waarneembaar is 
 • Helderproevend: perceptie van smaken die normaal niet waarneembaar zijn
  • Objectief: Het medium proeft de smaak effectief
  • Subjectief: Het medium proeft de smaak in gedachten
 • Helderruikend: perceptie van geuren die normaal niet waarneembaar zijn
  • Objectief: Het medium ruikt de geur effectief
  • Subjectief: Het medium ruikt de geur in gedachten

Kenmerken:

 • Rechtstreekse communicatie met de zielenwereld (overleden dierbaren of gidsen van de ontvanger)
 • Alle communicatie verloopt via het medium
 • Overleden dierbaren maken zichzelf kenbaar aan en via het medium door duidelijke details over zichzelf
 • Overledenen laten weten dat zij meekijken in het leven van de ontvanger en hem of haar ook begeleiden, zonder te adviseren of te zeggen welke keuzes de ontvanger moet maken
 • Overleden dierbaren gaan nooit de toekomst voorspellen
 • Berichten of boodschappen zijn dikwijls zeer specifiek, gedetailleerd en duidelijk herkenbaar
 • Soms worden er ook vragen beantwoord

Trance mediumschap

Trance is net zoals mediamiek mediumschap een mentaal gebeuren.
Bij trance gaat het medium in een andere staat van bewustzijn.
Het is niet zo dat het medium in dit geval volledig wordt overgenomen. Zie het eerder alsof het medium in een hele diepe meditatie zit waarbij het bewustzijn lager is.

Bij trance mediumschap kan het zijn dat het medium zijn of haar stem anders klinkt en dat het medium in staat is om andere talen te spreken die hij/zij voorheen niet kon. Het is afhankelijk van de zielenwereld of dit al dan niet gebeurt.

Trance mediumschap

Kenmerken:

 • Rechtstreekse communicatie met de zielenwereld (overledenen)
 • Het medium gaat in trance (lager bewustzijnsniveau) en brengt zo de boodschappen over
 • Als een trancemedium aan het werk is voel je dat de energie in de ruimte anders is. Je voelt je helemaal relaxed worden terwijl je het waarneemt

Psychic portray artiesten

Een psychic artiest is in staat om zonder voorinformatie van de overledene een schets te maken van het gezicht van de overledene die communiceert.

Een overledene kiest zelf hoe hij/zij zich toont aan de psychic artiest.
Het is dus niet standaard zo dat ze zich laten zien op de manier waarop ze eruit zagen vlak voor hun overlijden. Het gebeurt wel vaker dat zij zich tonen zoals ze op een foto stonden die in hun fysieke leven werd genomen.

Portret van een overledene die zich zo liet zien aan Psychic Artist Mia Ottosson

Healing

Magnetiseren / Psychic healing

Deze vorm van healing wordt vaak gebruikt bij het healen van 1 specifieke plek of zone van het lichaam. Het medium stuurt de energie om de healing uit te voeren. Deze healing is effectief maar werkt maar voor korte duur.

Spirithealing

From spirit à through spirit à to spirit
Bij spirithealing bepaalt de zielenwereld wat er geheald wordt. De healing komt vanuit de zielenwereld, gaat via de ziel van het medium tot bij de ziel van de ontvanger waarna het zich verspreidt naar de plaatsen waar het nodig is. Het medium zelf stuurt niets en heeft er dus ook geen controle over.

Vormen:

 • Contact healing
  Bij contact healing plaatst het medium zijn of haar handen op het lichaam van de ontvanger om de helende energie door te geven.
 • Distant healing
  Deze vorm van healen wordt toegepast wanneer er door welke omstandigheden dan ook geen fysiek contact gewenst of mogelijk is. Bij deze methode gaat het medium healen door een energieveld op te bouwen en contact te maken met de zielenwereld.
 • Absent healing
  Absent healing, ook wel een gebed voor healing genoemd, is de enige vorm van healing waar geen toestemming voor nodig is van de ontvanger. Het is het healen op afstand waarbij de ontvanger zich niet in de ruimte bevindt.
 • Trance healing
  Het medium zal in dit geval, net zoals bij alle vormen van trance mediumschap, in een andere staat van bewustzijn verkeren en laat zich volledig leiden door zijn of haar gidsenteam.
Jasmien Gerits - Healing consult

Fysiek
mediumschap

Bij fysiek mediumschap wordt er vanuit het medium ectoplasma gevormd dat zich in een bepaalde vorm manifesteert.

Het grote verschil t.o.z. van andere vormen van mediumschap is dat bij deze vorm, elke persoon – ook de niet-mediums – de zielenwereld kunnen waarnemen.

Minder dan 10 procent van alle mediums ter wereld zijn een fysiek medium.

Enkele vormen van manifestatie::

 • Direct voice:hierbij manifesteert de zielenwereld een soort voicebox waardoor zij communiceert
 • Transfiguratie:de zielenwereld laat zich letterlijk zien in het ectoplasma
Leslie Flint - Fysiek Medium - direct voice communicatie

Leslie Flint (1911 – 16 April 1994)
Fysiek medium dat bekend stond voor zijn fantastische direct voice communicatie

Met betrekking tot het mediumschap worden er heel wat zaken beweerd die niet noodzakelijk stroken met de waarheid…