Vormen van Mediumschap

Het mediumschap bestaat uit verschillende vakgebieden of disciplines,
elk met hun specifieke kenmerken en vaardigheden of specialisaties van het medium

Psychic mediumschap

Psychic komt van het Griekse ‘tis psychis’ wat ‘van de ziel’ betekent.

Bij deze vorm van mediumschap verbindt het medium zich met de ziel van de persoon die tegenover hem/haar zit, de ontvanger genaamd. Het medium ‘leest’ hierbij de energie van de ontvanger.

Door het ‘lezen’ ziet een medium de rode draad in het leven van de ontvanger.
Er wordt specifiek gekeken naar bepaalde gebeurtenissen (voor de ontvanger zijn dit blinde vlekken) die het leven van de ontvanger sterk hebben beïnvloed waardoor het in een bepaalde richting evolueert.
Vanuit deze inzichten worden aan de ontvanger handvaten en/of een beperkte prognose gegeven voor de toekomst.

Tijdens een consult komt de informatie enkel van het medium, zonder enige voorafgaande informatie.

Kenmerken:

 • Het gaat specifiek over het leven van de ontvanger
 • Het medium leest de energie van de ontvanger
 • Psychic mediumschap is geen loutere toekomstvoorspelling
  Het medium gebruikt de rode draad in het leven van de ontvanger als basis om blinde vlekken bloot te leggen, en zo hem of haar inzichten en handvaten te geven voor de toekomst. Een beperkte toekomstprognose is daardoor mogelijk
 • In tegenstelling tot mediamiek mediumschap (zie verder) is er geen contact met overledenen

Andere vormen van mediumschap die onder dezelfde noemer kunnen worden geplaatst:

 • Psychometrie: het lezen van de energie van een voorwerp
 • Fotoreadings: het lezen van de energie van een foto
 • Bloemenseances: het lezen van de energie van een bloem die gekozen wordt voor de ontvanger

Mediamiek mediumschap

Bij deze vorm van mediumschap komt de informatie door rechtstreekse communicatie met de zielenwereld, m.a.w. met overleden personen.

Dit gebeurt via mediamieke zintuigen (zie verder) van het medium dat de ontvangen informatie in zijn/haar geest vertaald naar relevante boodschappen voor de ontvanger.
In de meeste gevallen is de ontvanger een familielid van de overledene waarmee een contact wordt gemaakt.

Mediamiek mediumschap is een mentaal gebeuren.
Er zijn hiervoor geen voorwerpen foto’s of andere fysieke herkenningspunten nodig.

Mediamieke zintuigen:

 • Helderziend: de mogelijkheid om beelden te zien van overledenen
  Objectief: Het medium ziet de overledene effectief
  Subjectief: Het medium ziet de overledene in gedachte
 • Helderhorend: de mogelijkheid om overledenen te horen
  Objectief: het medium hoort de overledene effectief
  Subjectief: het medium hoort de overledene in gedachte
 • Heldervoelend: de mogelijkheid om overledenen te voelen
 • Helderwetend: de mogelijkheid om dingen te weten van een overledene
 • Helderproevend: de mogelijkheid om smaken te ontvangen waarover de overledene communiceert
  Objectief: het medium proeft de smaak effectief op het moment zelf
  Subjectief: het medium proeft de smaak in gedachten
 • Helderruikend: de mogelijkheid om geuren te ontvangen waarover de overledene communiceert
  Objectief: Het medium ruikt de geur effectief
  Subjectief: het medium ruikt de geur in gedachte

Kenmerken:

 • Rechtstreekse communicatie met de zielenwereld (overledenen)
 • Alle communicatie verloopt via het medium
 • Overledene maakt zichzelf kenbaar aan en via het medium door duidelijke details over zichzelf
 • Overledenen laten weten dat zij meekijken in het leven van de ontvanger en ze ook begeleiden zonder te adviseren of te zeggen welke keuzen moeten gemaakt worden
 • Berichten of boodschappen zijn dikwijls zeer specifiek, gedetailleerd en duidelijk herkenbaar
 • Soms worden er ook vragen beantwoord

Healing

Magnetiseren / Psychic healing

Deze vorm van healing wordt vaak gebruikt bij het healen van 1 specieke plek of zone van het lichaam. Het medium stuurt de energie om de healing uit te voeren. Deze healing is effectief maar werkt maar voor korte duur.

Contact healing

Bij contact healing plaatst het medium zijn of haar handen op het lichaam van de ontvanger en wordt op die plaats de helende energie doorgegeven. Het voordeel hiervan is dat het langer doorwerkt bij de ontvanger.
Er wordt bij deze methode gebruik gemaakt van spirithealing.. Bij spirithealing bepaald de zielenwereld wat er geheald wordt. De healing komt vanuit de zielenwereld naar de ziel van het medium tot bij de ziel van de ontvanger.

Het medium zelf stuurt niets en heeft er dus ook geen controle over.

Distant healing

Deze vorm van healen wordt toegepast wanneer er door welke omstandigheden dan ook geen fysiek contact gewenst of mogelijk is. Bij deze methode gaat het medium door contact te maken met de zielenwereld een energieveld opbouwen en de helende energie doorgeven.

Absent healing

Absent healing, ook wel een gebed voor healing genoemd, wordt vaak toegepast, soms zelfs zonder dat de ontvanger het weet. Het is het healen op lange afstand waarbij het medium contact maakt met de zielenwereld, zich focust op een persoon en vraagt aan de zielenwereld om die specifieke persoon te healen op dat moment.

Trance healing

Bij trance healing neemt het gidsenteam van het medium de controle over de healing. Het medium zal in dit geval, net zoals bij trance mediumschap, in een andere staat van bewustzijn verkeren en laat zicht volledig leiden door zijn of haar gidsenteam.

Trance mediumschap

Trance is net zoals mediamiek mediumschap een mentaal gebeuren.
Bij trance gaat het medium in een andere staat van bewustzijn.
Het is niet zo dat het medium in dit geval volledig wordt overgenomen. Zie het eerder alsof het medium in een hele diepe meditatie zit waarbij het bewustzijn lager is.
Bij trance mediumschap kan het zijn dat het medium zijn of haar stem anders klinkt en dat het medium in staat is om andere talen te spreken die hij/zij voorheen niet kon. Het is afhankelijk van de zielenwereld of dit al dan niet gebeurt.

Kenmerken:

 • Rechtstreekse communicatie met de zielenwereld (overledenen)
 • Het medium gaat in trance (lager bewustzijnsniveau) en brengt zo de boodschappen over
 • Als een trancemedium aan het werk is voel je dat de energie in de ruimte anders is. Je voelt je helemaal relaxed worden terwijl je het waarneemt

Fysiek mediumschap

Leslie Flint

Leslie Flint (1911 – 16 April 1994)
Fysiek medium dat bekend stond voor zijn fantastische direct voice communicatie

Bij fysiek mediumschap wordt er vanuit het medium ectoplasma gevormd dat zich in een bepaalde vorm manifesteert.
Het grote verschil t.o.z. van andere vormen van mediumschap is dat bij deze vorm, elke persoon – ook de niet-mediums – de zielenwereld kunnen waarnemen.
Minder dan 10 procent van alle mediums ter wereld zijn een fysiek medium.

Enkele vormen van manifestatie:

 • Direct voice: hierbij manifesteert de zielenwereld een soort voicebox waardoor zij communiceert
 • Transfiguratie: de zielenwereld laat zich letterlijk zien in het ectoplasma

Psychic artiesten

Mia Ottosson

Portret van een overledene die zich zo liet zien aan Psychic Artist Mia Ottosson

Een psychic artiest is in staat om zonder voorinformatie van de overledene een schets te maken van het gezicht van de overledene die communiceert.
Een overledene kiest zelf hoe hij/zij zich toont aan de psychic artiest.
Het is dus niet standaard zo dat ze zich laten zien op de manier waarop ze eruit zagen vlak voor hun overlijden. Het gebeurt wel vaker dat zij zich tonen zoals ze op een foto stonden die in hun fysieke leven werd genomen.

Laden...

U ontvangt een mail wanneer uw afspraak werd goedgekeurd/aanvaard of geannuleerd (wegens onvoorziene omstandigheden)
Gelieve in dit laatste geval een nieuwe afspraak te boeken op een ander tijdstip, of zo nodig mij rechtstreeks te contacteren